รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสอบกฎหมายข้อกำหนด เกี่ยวกับกัญชาประเทศปลายทางโดยละเอียด หากไม่แน่ใจไม่ควรนำติดตัวไปพร้อมการเดินทาง เนื่องจากหลายประเทศยังผิดกฎหมาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con