รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ติดตามสถานการณ์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง กำชับดำเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con