รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ประชุมบอร์ด สสว. สนับสนุนต่อยอดโครงการ SME One ID เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการดูแลของภาครัฐ พร้อมรับทราบรายงานสถานการณ์ MSME

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con