รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลพอใจ Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยที่ BBB+ คาดเศรษฐกิจขยายตัว 4.5% จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con