รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. นำหารือผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 'MOI Next' - Change for Good ก้าวต่อไป มท. เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con