รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด สธ.ห่วงกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ-โรคเรื้อรัง ยังเสียชีวิตจากโควิด ขอความร่วมมือฉีดเข็มกระตุ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con