รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” นั่งประธาน UNAIDS PCB เรียกร้องทั่วโลกขับเคลื่อน 3 ประเด็นลดภัยคุกคามจากโรคเอดส์ ปกป้องคนหนุ่มสาวจากการติดเชื้อ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con