รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือ ประธานเจโทรฯ ย้ำความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดั่งมิตรแท้ในยามยาก ประธานเจโทรฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนผลักดันความร่วมมือไทยญี่ปุ่นจนมีความแน่นแฟ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con