รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อรับมือแก้ปัญหาบนพื้นฐานวินัยการเงินการคลังที่มีความสมดุล คุ้มค่า ประหยัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con