รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีชื่นชนเด็กไทย คว้าแชมป์โลกแข่งขันสร้างดาวเทียมจำลองขนาดจิ๋ว รัฐบาลตั้งภาคีอวกาศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดาวเทียมสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con