รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย “นายกฯ” มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con