รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. อนุมัติวงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ขับเคลื่อน "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ครอบคลุม 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด จ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชน กว่า 68,350 คน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con