รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผยหลายพื้นที่สาธารณะเริ่มจัดกิจกรรมหลังคลายมาตรการ นายกรัฐมนตรี กำชับ การจัดงานแบบรวมคนหมู่มาก ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con