รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมขอทุกคนร่วมมือประหยัดพลังงาน-เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มากขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con