รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา ย้ำพร้อมปกป้องพระพุทธศาสนา กำจัดคนทำลาย ฝากให้พระสังฆาธิการทุกระดับช่วยกันสอดส่องดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con