รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี มอบ รมว.อว. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con