รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ผลักดันศักยภาพการส่งออกข้าวไทยต่อเนื่อง และยินดีที่ไทย-เวียดนามร่วมกันยกระดับราคาข้าวเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con