รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ไทย-ญี่ปุ่น หารือทวิภาคีสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความร่วมมือในภูมิภาค ให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con