รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.เดินหน้าดึงทุกภาคส่วนใช้พลังวัฒนธรรมพลิกโฉมเศรษฐกิจชาติ ขับเคลื่อน“Soft Power” ส่งเสริม 5F สร้างรายได้-ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ จัดนิทรรศการโชว์ผลงาน 19-20 พ.ค.นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con