รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-องค์การอนามัยโลกชื่นชมระบบจัดการโควิด19 ในประเทศไทย พร้อมจะนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบที่เป็นสากล และใช้กับบริหารสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con