รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. รับทราบรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 64 ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า 2.9 แสนคน โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 600 แห่ง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con