รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทย - เมียนมา กระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน สร้างความมั่นใจ กระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังคลี่คลาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con