รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ย้ำรัฐบาลผลักดันขับเคลื่อนการตรากฎหมาย กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con