รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นิพนธ์ ลุยแจกโฉนดฯ ให้ชาวพัทลุง เร่งให้กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน เดินหน้าสร้างหลักประกันฯ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ฯ ยัน รัฐบาลทำต่อ นโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con