รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค.เห็นชอบแบ่งโซนพื้นที่ควบคุมโรคโควิด-19 สีเขียว สีฟ้า และ สีเหลือง ผ่อนคลายให้เปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con