รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาล ชี้ข้อเท็จจริงการจัดเวทีเสวนา “ถามมา ตอบไป Better THAILAND OPEN DIALOGUE เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” เป็นความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อเดินหน้าประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con