รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือ JBIC ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสามสนามบินในพื้นที่ EEC พร้อมหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con