รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ ย้ำความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี พร้อมขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการบริหาร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con