รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"อนุชา" ลงพื้นที่ชุมพรร่วมกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายหอกระจายข่าว 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน หวังให้เครือข่ายเป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con