รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมหารือ พลเอก ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำความร่วมมือการประมงไทยให้มีความโปร่งใส ยั่งยืน และครอบคลุมในทุกมิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con