รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เกษตรฯ - พาณิชย์ ผนึกทีมไทยแลนด์โปรโมตผลไม้ไทยทั่วโลก ตั้งเป้ายอดส่งออก 2.8 แสนล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300