รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีเกษตรฯ มุ่งผลักดันการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ การส่งออก การค้าขาย ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาชะเม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con