รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงการบังคับใช้คาร์ชีทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con