รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con