รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ย้ำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคในช่วงการรับประทานอาหารค่ำซึ่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con