รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะ! ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา มีผล 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจาฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con