รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พร้อมสานต่อความร่วมมือระหว่างกันทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con