รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คำกล่าวนายกรัฐมนตรี สำหรับงานเลี้ยงอาหารกลางวัน (working lunch) แก่ผู้นำอาเซียน โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con