รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้นำรัฐสภาสหรัฐและอาเซียนย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกัน เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่าย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con