รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. ปรับเงื่อนไขประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 63/64 ช่วยเกษตรกรเพิ่ม 1.2 แสนครัวเรือน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con