รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ. เผยผลสำรวจ “ไอคิว” เด็ก ป.1 ปี 64 สูงเกินค่ามาตรฐาน “อีคิว” อยู่ระดับปกติ เร่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สู่การเป็นพลเมืองศตวรรษที่ 21

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con