รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กล่าวปราศรัยวันเกษตรกร ประจำปี 2565 ขอบคุณเกษตรกรไทยทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ย้ำรัฐบาลมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con