รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย “การบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย” ในการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตร ป.ย.ป. เน้นย้ำ “น้อมนำพระราชดำรัส-แนวพระราชดำริ มุ่งพัฒนาคน และทำงานเป็นทีม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con