รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะงบ 1,725 ล้านบาท ลดค่าเอฟที (FT) ช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของ ปชช. (บ้านอยู่อาศัย - กิจการขนาดเล็ก) 4 เดือน (พ.ค. - ส.ค. 65)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con