รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา ย้ำหน่วยงานรัฐต้องให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการทำงานภาครัฐ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con