รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชื่นชม Smart Farmer ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรของไทย ย้ำความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con