รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีพอใจตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น ขอประชาชนช่วยทำให้บ้านเมืองสงบสุข และปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con