รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​เอกอัครราชทูตฯ เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี พร้อมสานต่อการทำงาน ผลักดัน soft power เพื่อความใกล้ชิด กระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con