รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.อนุมัติโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 65 วงเงิน 224 ล้านบาท รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน 60% เฉพาะ Tier 1

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con