รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ภาคเอกชนมอบชุดตรวจ ATK พร้อมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มูลค่า 10 ล้านบาท ให้สำนักนายกรัฐมนตรีใช้ประโยชน์ทางราชการ “นายกฯ” ยินดีที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con